Przypadłości życia w korycie, czyli raz tu raz tam w Gliwicach i okolicach.


Życie w Korycie
Gliwice i Polska
e-mail: zycie.w.korycie@gmail.com
Odwiedzin od 1.12.2013

Życie w Korycie
"Państwo Tuska jest przegnite korupcją, państwo Tuska jest głęboko patologiczne, państwo Tuska pokazuje młodym, dobrze wykształconym ludziom, że mają się wynosić za granicę, bo miejsca pracy płatne i dobrze płatne są tylko dla ich kumpli, kolesi, żon i innych pociotków."
Beata Kempa
 
 
Szanowny Czytelniku!
Zgromadzony tutaj materiał ma sprowokować do przemyśleń nad schematem funkcjonowania zależności w spółkach miejskich, agendach czy samym magistracie miasta Gliwice. Zresztą podobne mechanizmy funkcjonują zapewne i w innych samorządach. W pobieżnej już analizie widać jak zmieniają się podmioty, tasują nazwiska i funkcje wśród tej samej grupy ludzi i miejskich kąsków. Osoby czy GRUPY SUKCESU są widoczne w trakcie lektury oświadczeń majątkowych i wynikających z tego powiązań.
 
Niezaprzeczalny prymat SUKCESU należy do "Nad Menadżera" - Prezesa Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów (PRUiM Gliwice) osiągającego niebotyczne dochody z jednoczesnej "pracy" w trzech firmach pod jednym adresem. Tuż za nim klasyfikuje się szef Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) - Henryk Błażusiak oraz Marek Sanecznik z Knurowa. Fakt bytności w KRS wielokroć dziesiątków firm nie jest twardym dowodem na pozyskiwanie korzyści z tych podmiotów, ale prowokuje do pytań gdy się przegląda ich oświadczenia majątkowe.
Jak pokazuje analiza Krajowego Rejestru Sądowego w PRUiM szefostwo i zarząd powiązany jest z osobami usadowionymi w wielu firmach o zbieżnej z PRUiM branży. Do grona właścicieli tych firm należą liczni samorządowcy.
 
Każdy ma prawo własnej analizy materiału i indywidualnego wyciągania wniosków.
Trudno uwierzyć, że prawie nikt z przedstawionych na tej stronie panów, nie czerpie żadnych korzyści majątkowych czy towarzyskich za samą choćby bytność w tych firmach. Trudno też uwierzyć, że można świadczyć pełnoetatową pracę równocześnie w kilku miejscach na raz i to non profit.
 
Materiał zawiera aktywne linki pozwalające dotrzeć do byłej lub aktualnej funkcji lub usadowienia osoby w innych podmiotach. Na stronie znajdzie więc czytelnik dokumenty w formie pdf, zawierające oświadczenia majątkowe i powiązania biznesowe interesującej nas osoby związanej z establishmentem Gliwic.

Źródło:
 
Gliwice są głęboko patologiczne, miasto pokazuje młodym, dobrze wykształconym ludziom, że mają się wynosić za granicę lub pracować za grosze na Strefie Ekonomicznego Sukcesu obcych, bo miejsca pracy płatne i dobrze płatne są tylko dla ich kumpli, kolesi, żon i innych pociotków. Czy powiecie im dość?
autor
Copyright 2013 Życie w Korycie & INTERIA.PL